Írske tance Prešov

Od roku 2023 pôsobí v Prešove klub írskeho tanca Celtic Star. Ide o jediný tanečný klub v Prešove a okolí, ktorý sa zameriava výhradne na írsky tanec. Okrem toho je aj prvým klubom v Prešovskom kraji, ktorého tanečníci majú možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných Írskou tanečnou komisiou CLRG a ako jeden z mála klubov na Slovensku ponúka írske tanečné vystúpenia, či už v Prešove alebo iných kútoch krajiny. Zakladateľkou klubu je Katarína Senajová, ktorá absolvovala tanečnú prípravu práve u Igora Hartmanna na jednom z jeho prešovských kurzov. Spomedzi všetkých žánrov ju najviac zaujali írske tance, no v snahe zdokonaliť sa v tomto tanečnom štýle bola nútená vycestovať ďalej. Počas svojej tanečnej kariéry sa zúčastnila viacerých kurzov a workshopov pod vedením lektorov zo Slovenska, Česka a Írska. Írskym tancom sa venuje doteraz nielen v oblasti predstavení a show, ale aj súťažne - získala prvé miesto na medzinárodnej súťaži írskych tancov v Mníchove.

Celtic Star ponúka výuku írskeho tanca pre deti od 5 rokov aj dospelých. Ak máte záujem prihlásiť sa do klubu, kontaktujte Katarínu Senajovú na čísle 0908 977 347.