Brušný tanec

Brušný tanec

Korene tohto tanca môžeme hľadať už v dobách antiky. Kult úrody a hojnosti bol oddávna spojený s menami veľkých bohýň jako Venuša, Afrodita či Ceres. Ľudstvo verilo, že úroda, plodnosť a život bez živelných pohrôm je spojený práve s týmito veľkými matkami - bohyňami. Samotný život tak bol spojený s čistou krásou ženského tela. Preto v starých prameňoch môžeme nájsť zmienky o tom, že dievčatá v rôzných kútoch sveta (Stredný východ, západná Ázia, Grécko, Cyprus, Egypt či severná Afrika) mohli byť posielané do chrámov a tam tancovať so zvláštnym dôrazom na brucho, ako symbol plodnosti. Do Európy priniesli v 19. storočí správu o orientálnych tanečniciach. Doteraz neznámu formu tanca pre západnú kultúru Francúzi nazvali (danse du ventre) keďže sa im na prvý pohľad zdalo, že tanečnica hýbe prevažne bruchom. Aj keď pri tomto tanci je v pohybe skutočne celé telo vrátane hlavy, ramien a hrudníka.Históriu "moderného brušného tanca" vnímame od roku 1893, keď na svetovej výstave v Chicagu tanečnica "Little Egypt" očarila a zároveň šokovala západné publikum tancom, ktorý tak slobodne vystihoval krásu ženskeho pohybu. Odvtedy sa rapídne zvýšil záujem o orientálny tanec. Prvé modernejšie pôsobisko brušných tanečníc bolo v krajine samotnej kolisky -v Egypte.V roku 1927-otvorila umelkyňa libanonského pôvodu Badia Masabni v Káhire Casino Operu. Tu už vznikol kabaretný štýl tanca Raqs sharqi/tanec východu/, ktorý bol obohatený oproti pôvodnému Raqs balady/tanec ľudu/ o rôzne krokové variácie, otočky a prácu so závojom. Kabaretný štýl preslávili umelkyne ako Tahya Carioca, Samya Gamal, Naima Akef. Spomínané tanečnice sa preslávili aj na filmovom plátne a stali sa idolmi svojej doby na celom svete. V druhej polovici 20.storočia sa islamisti snažili zabrániť popularite vzrastu zábavných podnikov a tak sa postupne pozatvárali aj legendárne zábavné podniky. Napriek tomu aj vďaka stálemu záujmu západného publika je brušný tanec ešte aj dnes najžiadanejšou atrakciou arabskyćh krajín a počet zábavných podnikov s brušným tancom sa rozrástol aj na ostatných kontinentoch sveta. V súčasnosti registrovať čoraz viacej záujemcov o brušné tance dokonca aj v Japonsku, o čom svedčí veľká účasť Japoniek na festivaloch v Káhire a v Libanone.