História tancov

Brušný tanec

Korene tohto tanca môžeme hľadať už v dobách antiky. Kult úrody a hojnosti bol oddávna spojený s menami veľkých bohýň jako Venuša, Afrodita či Ceres. Ľudstvo verilo, že úroda, plodnosť a život bez živelných pohrôm je spojený práve s týmito veľkými ...

viac o Brušnom tanci

Clogging

Je v dnešnej dobe jedna z najpopulárnějších foriem amerického ľudového tanca. Má s najväčšou pravdepodobnosťou pôvod v írskom stepe a anglickom cloggingu, ktorý zo sebou do Ameriky priviezli osadníci z Írska a Anglicka. Tu sa potom...

viac o Cloggingu

Hip hop

Je to tanec, ktorý využíva mnohé prvky z iných tancov, preto ho môžeme nazvať aj rôznorodým tanečným štýlom. Obsahuje mnoho štýlových moderných krokov a je veľmi dynamický. Hip-hop vlastným názvom používaným v zahraničí street dance ...

viac o hip hope

Latinskoamerické tance

Mnohé tance, obľúbené po celom svete, majú svôj pôvod v latinskej Amerike. Jedná sa o tanec: bolero, carimbo, conga, cueca, cumbia, joropo, lambada, makaréna, mambo, merengue, rueda a salsa. Tieto tance — samba, rumba a čača, rovnako paso ...

viac o latine

Štandardné tance

Päť štandardných tancov (anglicky Ballroom dances) - waltz, tango, valčík. slowfox a quickstep, sa po celom svete tancujú ako tance spoločenské, tak aj pri súťažiach tanečného športu. Anglický výraz ballroom označuje sálu, v ktorej sa dajú usporadúvať ...

viac o štandarde

Salsa

Jedným z najstarších prarodičov salsy je CONTRADANZA, ktorá vznikla vo Versailles. Na španielskom dvore bol tento tanec veľmi populárny až sa napokon spolu so španielmi dostal až na Karibik. Ďalšou súčasťou kubánskej hudby sú rytmi afrických ...

viac o Salse

Írsky tanec

Rovnako ako ostatné tance je jedinečný tanečný štýl, ktorý sa vyvíjal počas mnohých storočí. Pravdepodobne prvé podoby tanca so sebou priniesli keltské kmene prichádzajúce z centrálnej Európy okolo roku 500 p.n.l. Po príchode anglo-normanských ...

viac o írskom tanci

Line dance

Výhodou Line Dance je že ho môže tancovať úplne každý. Tanec nie je náročný na fyzickú kondíciu, tú si ale vďaka tancovaniu vypestujete počas učenia. Je to elegantný sólový tanec, preto k nemu nepotrebujete partnera, alebo partnerku. Line Dance ...

viac o Line dance

Balet

Balet alebo „klasický tanec“ je pre tanečníka absolútnym základom na to aby mohol tancovať technické tance. Baletné základy vás naučia držaniu tela a vnesie do tanca technické zručnosti aby ste napredovali a hlavne si neublížili pri náročných...

viac o Balete